Rozvoj schopností

CD a DVD v této kategorii obsahuje meditace ve formátu mp3, každá meditace trvá přibližně hodinu a jedná se o audionahrávku.

Základem tohoto systému je efektivní aktivizace našich základních energetických center - srdečního centra SONQUO, korunního centra SAMI, centra QULLI neboli třetího oka a slunečního oka INTI - centra v solaru. 
Vyšší aktivizací těchto center dochází k obrovské přeměně člověka a k rozvoji tzv. mimořádných schopností. Mezi ně patří schopnost telepatie, jasnovidnost, léčitelské schopnosti, hlubší spojení s Absolutnem a především schopnost milovat - tedy opravdu soucítit. 

Během seminářů Petra Chobota se aktivizují i další energetická centra - centrum COSCO v břiše, což vede k otevření se hojnosti a dokonce k aktivizaci paměti naší duše - paměti KANAY. Poté jsme schopni znovu vnímat to co nazýváme minulými životy a celkově získáváme přístup do celého prostoru své skutečné paměti. Během seminářů se aktivizují také spodní energetická centra SIKI, která se nacházejí v pánvi a v oblasti pohlavních orgánů. Aktivizací těchto center je možné dosáhnout hluboké harmonie v oblasti partnerských vztahů a vyčistit vše, co se týká energií našich předků.

MOSOQ KARPAY lze přeložit jako transformace skrze energetickou změnu. Proto PCH nazývá svůj styl práce "metoda transformační meditace". Tato metoda se ukázala jako vysoce efektivní metoda léčení, revitalizace, rozvoje mimosmyslového vnímání, prohlubování vhledu do podstaty Bytí (Absolutna) a sebepoznání i v evropských podmínkách.

I když práce PCH vychází z indiánského systému, je zároveň každý seminář neopakovatelnou akcí, během níž se PCH napojuje na Světelné bytosti z vyšší dimenze (jimž šamani říkají TAYTACHA), které skrze něj pracují. Navigace tedy přichází někdy spolu se zcela novými technikami až přímo v momentě práce, a z toho důvodu nikdy není možné dopředu přesně znát průběh semináře, ani jeho obsah. Každý seminář je tedy monitorován z vyšší dimenze - ze světů HANAQ PACHA, jak tyto vysoké úrovně nazývají tradičně indiánští šamani. Nejde přitom o nic "nadpřirozeného", je to naopak zcela přirozená součást šamanské práce.