Síla Světla

Milí přátelé, 

tyto stránky a nabízené produkty jsou zaměřené především jako energeticko-informační pomoc ke zlepšení prostředí, místa, ve kterém žijeme (domu, bytu..), vytvoření harmonického a příznivě působícího klimatu v místě, ve kterém žijeme. Dále podporují ochranu a čištění našeho biopole (aury, čaker, části vědomí, kterou považujeme za svou osobní..), pomocí nahrávek a textů je možné pochopit více a více sebe jako oddělenou součást celku a formovat a zkvalitňovat naši osobnost a stávat se vědomějším obyvatelem planety, vážit si sebe i druhých a milovat sebe i každého člověka takového, jaký je. Pouze s láskou a mírem je možné přistupovat k přeměně a vývoji. Především mírem uvnitř sebe samých. Tento mír se potom odrazí i vně nás a bude nám tvořit příjemné prostředí pro naši společnou existenci.

Žijme, tvořme a milujme se v míru...