Die Kraft des Lichts

 

Milí přátelé, tyto stránky a nabízené produkty jsou zaměřené především jako energeticko-informační pomoc. Ke zlepšení prostředí a místa, ve kterém žijeme (domu, bytu..). Vytvoření harmonického a příznivě působícího klimatu v místě, ve kterém žijeme. Dále podporují ochranu a čištění našeho biopole (aury, čaker, části vědomí, kterou považujeme za svou osobní..). Formovat a zkvalitňovat naši osobnost. Stávat se vědomějším obyvatelem planety, vážit si sebe i druhých. Přistupme společně k pozitvní přeměně a vývoji.